Uw konijn laten enten

Myxomatose en Viraal Haemorrhagisch Syndroom (VHS) zijn twee ernstige (maar te voorkomen) besmettelijke ziekten bij konijnen. VHS wordt ook wel Rabbit Haemorrhagic disease (afgekort RHD) of Viral haemorrhagic disease (afgekort VHD) genoemd. Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over beide ziekten en advies over hoe  u uw huisdier kunt beschermen.

Myxomatose
Myxomatose wordt veroorzaakt door een virus. Als een dier besmet is, zien we dat het eerst aan dikke, vochtige zwellingen op de kop en de snuit. Andere klassieke symptomen zijn ‘slaperige’ ogen, opgezwollen lippen, kleine zwellingen aan de binnenkant van het oor en dikke zwellingen rond de anus en geslachtsdelen. Binnen een paar dagen kunnen de zwellingen rond de ogen zo ernstig worden dat ze blindheid kunnen veroorzaken. Eten en drinken worden steeds moeilijker en gewoonlijk leidt de ziekte binnen 2 weken tot de dood.

VHS (RHD of VHD)
VHS wordt ook door een virus veroorzaakt, hoewel het een ander virus is dan het myxomatosevirus. Ook het verloop van de ziekte is heel anders. De meeste met VHS besmette konijnen sterven zeer snel, zonder dat er sprake is van zichtbare ziekteverschijnselen, afgezien van een periode van een paar uur waarin ze sloom en lusteloos zijn. Bij konijnen die langer blijven leven, kunnen de symptomen  sterk variëren. Mogelijke symptomen zijn koorts en stuiptrekkingen, waarna het konijn in een dodelijk coma terecht komt. In sommige gevallen wordt vlak voor de dood nog bloederige afscheiding uit de neus waargenomen.

Loopt mijn konijn risico?
Alle konijnen kunnen met myxomatose en VHS worden besmet, zowel binnen- als buiten konijnen.

Hoe wordt de ziekte verspreid?
Myxomatose
Myxomatose wordt vooral overgebracht door bloedzuigende insecten zoals muggen en vlooien. Echter dit virus kan ook door direct contact tussen konijnen (bijvoorbeeld contact met een besmet wild konijn) verspreid worden.

VHS (RHD of VHD)
Ook het VHS virus kan overgebracht worden door direct contact met besmette wilde konijnen of stekende insecten. Daarnaast kan dit virus ook vele maanden in de omgeving overleven en zo via groenvoer, stro, hooi of besmette kleding uw konijn besmetten.

Hoe snel wordt mijn konijn ziek?
Myxomatose
Bij myxomatose duurt het over het algemeen 5 tot 14 dagen voordat de symptomen van de ziekte zichtbaar worden.

VHS (RHD of VHD)
Bij met VHS besmette konijnen treedt sterfte meestal 2 à 3 dagen na infectie op. Bij veel met VHS besmette konijnen worden voorafgaans aan hun plotse door geen duidelijke symptomen gezien.

Wat is de overlevingskans voor konijnen na besmetting?
Myxomatose
Konijnen kunnen myxomatose overleven, hoewel hun kansen niet groot zijn. Over het algemeen leidt een myxomatose infectie binnen 2 weken tot de dood. Een hoge omgevingstemperatuur, antibiotica en een goede verzorging blijken de beste behandeling te zijn bij myxomatose. Ook moeten pijnstillers gebruikt worden om te pijn te bestrijden. Slechts 10% overleeft een infectie.

VHS (RHD of VHD)
Bij met VHS besmette konijnen is behandeling meestal niet mogelijk wegens het snelle en dodelijke verloop.

Hoe kunnen deze ziekten worden bestreden?

–  Voorkom contact met wilde konijnen
–  Voorkom zoveel mogelijk contact met muggen en vlooien (tegen vlooien kunt u sprays of druppels gebruiken. De bestrijding van muggen is moeilijker, maar hiervoor kunnen insectenwerende strips en netten als klamboes worden gebruikt. Ook droge bedding helpt muggen te bestrijden.)
–  Vaccineer uw konijn tegen beide ziekten, zie het vaccinatieschema hieronder

Vaccinatieschema eenmalig vaccineren
Vanaf 5 weken leeftijd
Vervolgens jaarlijks een hervaccinatie

Vaccinatieschema twee keer vaccineren met een tussentijd van 4 weken
Het konijn heeft een myxomatose infectie overleefd en is nooit gevaccineerd tegen VHS (RHD of VHD)
Het konijn is alleen tegen myxomatose gevaccineerd en nooit tegen VHS (RHD of VHD)