Informatie

De zintuigen van honden zijn vele malen beter ontwikkeld dan die van de mens. Het is dan ook niet verwonderlijk dat honden worden gebruikt voor reddingsacties, speurwerk, arrestaties en als hulphond.

Gehoor

Het gehoor is bij de hond enorm gevoelig. Hij kan hogere frequenties waarnemen dan de mens. Honden kunnen over een afstand van 25 meter minimale frequenties rond de 1 à 2 Hz te horen. De beweeglijke oorschelpen kunnen elk geluid driedimensionaal lokaliseren. Een hond kan de richting waaruit een geluid komt met een afwijking van 2% bepalen (bij de mens meer dan 15%). Bij de beweging van hondenoren zijn niet minder dan 17 spieren betrokken.

Ogen

Vroeger werd aangenomen dat honden geen kleuren konden waarnemen. Tegenwoordig weten we dat honden weliswaar kleuren zien, maar op een andere wijze dan mensen. Door een andere anatomische structuur van het oog, is de lichtinval bij honden anders dan bij mensen. Dit zorgt ervoor dat honden beter zien in schemer en donker. Rood kunnen honden niet zien, dit ervaart een hond als groen. Een rode bal is dus moelijk te vinden in het gras. Door een andere scherpte is een stilstaand beeld voor honden slechter waarneembaar dan voor mensen. Maar door de inplanting van de ogen hebben honden een groter zichtveld dan mensen.

Neus

De reukzin van honden is veel beter ontwikkeld dan bij de mens. Hoe groter de hondenneus, hoe meer reukcellen en dus een beter reukvermogen. Ook het ras is van grote invloed op het reukvermogen. De bloedhond staat het meest bekend om zijn vermogen om sporen te volgen. Metingen hebben aangetoond dat het reukvermogen van een hond rond één miljoen keer zo sterk is als dat van de mens. Dat honden per minuut vele malen vaker inademen zorgt voor een grotere turbulentie en dus meer aanvoer van geurstoffen.

Dat honden zo goed zijn in speuren heeft ook alles te maken met het feit dat ze stereo-ruiken. Ze weten of een geur van links of van rechts komt. Gecombineerd met het vele malen grotere hersengedeelte dat voor de reukzin is bepaald, verslaat de hond de mens met gemak.