Privacy verklaring

Dierenkliniek de Monnickskamp, gevestigd aan de Monnickskamp 14, 1273 JS te Huizen, KVK nummer 32155908,is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

 

Contact gegevens

Dierenkliniek de Monnickskamp, Monnickskamp 14, 1273 JS te Huizen.  www.dierenkliniekdemonnickskamp.nl    www.facebook.com/dierenkliniekdemonnickskamp  telefoon: 035-5250260 , e-mail: demonnickskamp@xs4all.nl

 

Doel verwerking gegevens

 • Uw klantgegevens en huisdiergegevens worden bewaard om een overeenkomst/opdracht te kunnen uitvoeren, met u te kunnen communiceren en u een factuur te kunnen sturen. Deze gegevens worden met uw toestemming verzameld.
 • Van leveranciers en groothandels bewaren wij gegevens voor boekhoudkundige administratie en product technische  vragen.
 • Van  medewerkers bewaren we de noodzakelijke gegevens voor salarisadministratie, ziekteadministratie en algemeen functioneren.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij gebruiken uw gegevens nooit voor onderzoek, enquêtes of marketingdoeleinden.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Klanten: o.a. NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en financiële gegevens. Zit u in de schuldsanering, of staat u onder bewind, dan verzamelen wij ook de door u of door de bewindvoerder aangedragen gegevens ten behoeve van facturatie.
 • Huisdieren: naam, geslacht, geboortedatum, ras, chipnummer, kleur, vachttype, gewicht, de medische gegevens en of er een huisdierenverzekering is afgesloten.
 • Leveranciers: o.a. NAW- gegevens van het bedrijf, naam, e-mailadres en telefoonnummer van contactpersoon en financiële gegevens.
 • Medewerkers: o.a. NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, BSN nummer, bankrekeningnummer, inloggegevens, gegevens over functie en arbeidsverleden, arbeidsvoorwaarden, beloning, functioneren en beelden van de beveiligingscamera.
 • Minderjarigen: Dierenkliniek de Monnickskamp heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We bieden daarom geen diensten aan minderjarigen aan. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens  over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij de informatie.

 

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

 • Onze praktijk software is een cloud-based programma van de firma Idexx-Animana. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden data wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistiek doeleinden.
 • Indien uw huisdier wordt doorverwezen naar een specialist of andere kliniek delen wij met hen uw persoonsgegevens en de relevante gegevens van uw huisdier. Dit altijd in overleg met u.
 • Indien u deelneemt aan het Huisdieren Zorg Plan worden uw NAW-gegevens, e-mailadres, bankrekeningnummer en de relevante gegevens van uw huisdier met hen gedeeld. Zij gebruiken deze gegevens voor de facturering en het sturen van herinneringen en informatie.
 • Voor het versturen van vaccinatie oproepkaarten en herinneringskaarten gebruiken wij de firma MSD. MSD verwerkt uw NAW-gegevens en de naam van uw huisdier, diersoort en de (vaccinatie)oproep gegevens voor het aanmaken van deze kaarten. Deze gegevens worden niet door hen bewaard.
 • Indien u zich niet aan uw financiële verplichting houdt, worden uw persoonsgegevens gedeeld met  Nouta-Westland Gerechtsdeurwaarders.
 • VVAA Belastingadviseurs en Consultants B.V. verwerkt onze boekhoudkundige-, salaris- en verzuimadministratie.

Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing een verwerkingsovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG richtlijn te werken.

 

Cookies

Wij gebruiken geen cookies op onze website en applicaties

 

Beveiliging

 • Wij gebruiken 5 computers, beveiligd met wachtwoorden, firewall en up-to-date antivirus software.
 • Wij gebruiken Animana software, beveiligd met persoonlijke inlogcodes en wachtwoorden.

Dierenkliniek de Monnickskamp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenkliniek de Monnickskamp neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen , zonder dat daar een mens  (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

 

Bewaartermijn gegevens

 • Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat, of ( aangaande medisch dossier en boekhoudkundige administratie) zolang de wetgever verplicht. In dat geval wordt  de geldende wettelijke termijn gehanteerd: fiscaal 7 jaar, medisch dossier 5 jaar.
 • Na beëindiging van de samenwerking wordt u uitgeschreven.
 • Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen ,zullen wij dit altijd doen indien  aan uw financiële verplichting jegens ons is voldaan en het niet in strijd is met onze wettelijke verplichtingen

 

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen indien dat niet in strijd is met onze wettelijke verplichtingen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid . Dat laatste betekent dat wij uw persoonsgegevens op uw verzoek naar u of naar een door u genoemde organisatie zullen sturen.

Neem in bovengenoemde gevallen contact met ons op. Na identiteitscontrole wordt er samen met u bepaald om welke gegevens het gaat en wat er mee moet gebeuren.

 

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

F. van der Wende-Kuiper, Dierenkliniek de Monnickskamp, vastgelegd op 28 mei 2018